TELÉFONOS E EMPRESAS DO CONCELLO DE TOURO

 

ÍNDICE DE EMPRESAS (buscar información máis abaixo)

Agricultura:  granxas, pensos, abonos,  boticas, maquinaria. Electricidade Igrexas, sacerdotes, ordes relixiosas,... Perruquerías Taxistas
Emisoras de radio Queixerías.  Queixerías - escola. Teléfonos de urxencia
Asociacións  Empresas constructoras Librerías Plásticos Téxtil, tendas de roupa e deportes.
Bancos e Caixas de Aforros Enxeñeiros  Loterías Residencias de maiores
Canteiras Farmacias Madeiras, serradoiros Reloxerías Transportes
Carnicerías Fotografía Maquinaria Rótulos  
Carpinterías, moblerías, cristalerías Funerarias Materiais de construcción Seguros  
Colexios Hostele ría: Turismo rural, Bares, restaurantes. Médicos Supermercados  
Concello de Touro Panaderías Talleres e tendas de recambios

 

Teléfonos de urxencia:

Emerxencias xerais: 112

Urxencias médicas: 061

Garda Civil: 062

Policía Nacional: 091

Incendios Forestais: 085

Bombeiros de Santiago: 080

Garda Civil Touro: 981 50 40 02  

Protección Civil de Touro: 609133578
Centro de Saúde  Touro :

 981 50 41 63

Centro de Saúde O Pino:

981 51 11 96

Ambulancias Vázquez,

 Quión  Touro

981 50 41 25    -    608 98 07 90

Hospital Clínico Universitario:

981 95 00 00

Hospital Provincial: 981 95 15 00

SOS Galicia: 900 44 42 22

Seguridade Social: 981 56 66 00

Cruz Vermella:

981 22 22 22 / 981 58 69 69

Teléfono do Maior:  900 333 666

Teléfono Dourado Terceira Idade:

900 222 223

Teléfono do Neno: 900 444 222

Teléfono da Muller:  900 400 273

Teléfono Xove: 900 152 535

Xunta de Galicia.

Central: 981 54 54 00

Medio Rural:  981 54 47 22

Sanidade:  981 54 27 12

Medio Ambiente: 981 54  17 18

Información ó gandeiro (recollida de animais mortos, permisos de queima, etc): 902 112 000

Comunicación de danos provocados polo xabarín para recibir axudas     900 18 61 86

Telefónica   Información: 1004

Asistencia Técnica: 1002

Información nacional:11818

Información internacional:11825

 

Inspección Tecnica de Vehículos

(I.T.V.)  Cita previa: Tlf. 902 309 000

 ou tamén na dirección web: https://www.sycitv.com/

Garda Civil de Tráfico: 981 58 22 66

Renovación DNI e pasaporte:

  981 58 39 40  /  981 57 50 76

Aeroporto de Santiago: 981 547 500

Estación de Autobuses: 981 54 24 16

Axencia Tributaria : 981 58 40 40

Facenda, cita previa: 981 22 33 44

Teléfono da Esperanza: 981 51 92 00

Alcohólicos Anónimos: 646 64 51 19

Orientación Familiar: 981 59 04 62

Servicio veterinario: 649 85 23 99

Avarías  Unión Fenosa: 981 14 72 00

Avarías de  Udesa: 981 56 12 04

Augas AQUAGEST: 981 69 45 51

 

Agricultura:  granxas, pensos, abonos, boticas, maquinaria.

 

AGRÍCOLA SALGUEIRO
MAQUINARIA AGRICOLA E FORESTAL

Muiña, s/n. TOURO 15824   Tlf:  981 504 100

CASAL VILAR

GRANXAS AGROPECUARIAS Casal, S/N  TOURO

Tlf: 981 513 301  Fax: 981 513 301

AGRICOLA LOXO S.L.

PENSOS,CEREAIS,  ABONOS E FERTILIZANTES

Goleta, S/N  TOURO A CORUÑA  Tlf: 981 517 450

SANTIAGO GARCIA PENAS, 

FINCA ASUNCIÓN

GRANXA DE GANDO: COMPRA-VENTA

Muíña, 8   Quión,  15824 - TOURO
Tlf: 981 504 198      Fax: 981 517 384

BOTICA DO CAMPO

VETERINARIOS Av. Castelao, 18 FONTE-DIAZ
Tlf: 981 517 348
E-Mail:agroboticadocampo@arrakis.es

SOCIEDAD AGRA TRANSFORMACION BARREIRIÑA

APERITIVOS: FABRICANTES Y MAIORISTAS

Barreiriña, 2  VILAR ,  TOURO   Tlf: 981 513 285

SOUTO FAO S.A.T 918 XUGA

PRODUCCION AGRÍCOLA

Arroeiro, S/N FAO- TOURO   Tlf: 981 517 070

S A T GANADERIA INSUA

CRÍA DE GANDO

Insúa, 5   PREVEDIÑOS Tlf: 981 513 323

GANADERIA FONTEALVITE

PRODUCCIÓN DE LEITE

Fonte Alvite, 7  Andeade  Tlf: 981 504 223

GANADERIA SOUTO

CRÍA  DE GANDO

Sar, 8 15822 - TOURO    Tlf: 981 517 311

PAZO PREVERIÑOS SAT Nº 956 XUBA

COOPERATIVAS AGRARIAS

Sanguñedo, 5 A CORUÑA Tlf: 981 513 311

AGRO QUINTEIRA S.L.  PRODUCTOS FITOSANITARIOS

Bispo José Diéguez Reboredo, 57
FONTE-DIAZ  Tlf: 981 517 439

Ambulancias.

 

AMBULANCIAS VÁZQUEZ, San Fiz de Quión, Touro.   TLF. 608 98 07 90 /  981 50 41 25

Asociacións

 

ASOCIACIÓN BENÉFICA RENACER  CENTRO  DE REHABILITACIÓN E ASISTENCIA  A  DROGADICTOS . As Goritas, 1  LOXO  TOURO   Tlf: 981 504 264
ASOCIACIÓN DE AMAS DE CASA DE TOURO    Fonte Diaz, 107  15822 – Touro   Tlf.  981 504 045
ASOCIACIÓN DE VECINOS SAN VICENTE      Lugar da Igrexa,  baixo  Bama   15822 - Touro

ASOCIACIÓN DE VECINOS O SOLPOR    As Quintás, Enquerentes   15966 - Touro

Bancos e Caixas de Aforros

 

BANCO GALEGO  Bispo José Diéguez Reboredo,

FONTE-DIAZ  15822 TOURO Tlf: 981 504 034

CAIXA DE AFORROS DE GALICIA Ctra. Santa Irene, S/N

 FONTE-DIAZ  15822 - TOURO   Tlf: 981 504 030

Canteiras

 

EXPLOTACIONES GALLEGAS S.L CANTEIRAS  Cebreiro, S/N  O PINO (A CORUÑA)    Tlf: 981 517 318

Carnicerías

 

MIGUEL SUAREZ SANTISO, Cebreiro  O Pino  Tlf: 981 504 140 CESAR FERNANDEZ  Curros Enríquez, 14 FONTE DIAZ  Tlf: 981 504043

CARNICERÍA PEPE

Carpinterías, moblerías, cristalerías...

 

JULIO MOSQUERA CONDE

CARPINTERIA METALICA

Turces, 59 15822 -TOURO   Tlf: 981 518 333

CASPEN CARPINTERÍA
CARPINTERIA DE MADEIRA Bendaña, 2 TOURO 15822
Tlf:  981 514 030

CRISTALERIA ALUMINIOS TOURO S.A.L

CARPINTERIA METALICA . CRISTALERIAS

Fuente Díaz, S/N 15822 - TOURO  Tlf: 981 504 077

CARPINTERIA XESULIN

CARPINTERIA DE MADEIRA . MOBLES DE COCIÑA E BAÑO Pucho Boedo, S/N  FONTE-DIAZ (TOURO)
15822 - TOURO A CORUÑA Tlf: 981 517 060

JOSE LOPEZ   

CARPINTERIA METALICA

Bendaña, S/N 15822 - TOURO   A CORUÑA
Tlf: 981 514 402

LAMAS PENAS   MOBLES

Bispo José Diéguez Reboredo, 15
FONTE-DIAZ (TOURO) 15822 - TOURO
Tlf: 981 504 038

CARPINTERIA CASTELO S.L.

CARPINTERIA DE MADEIRA

Pucho Boedo, 7  FONTE-DIAZ  15822 - TOURO
Tlf: 981 504 120    Fax: 981 504 120

ALUMINIOS SERGAN S.L.

CARPINTERIA DE ALUMINIO

Bugalleira, S/N  15822 - TOURO   A CORUÑA
Tlf: 981 513 448

 CARPINTERÍA JOSÉ MARÍA

Lug. de Pena, s/n   Fao   15822 Touro (A Coruña)

Tlf: 981 504 159  (Teléfono Público).

Colexios

 

COLEXIO PÚBLICO INTEGRADO DE FONTE DÍAZ, 

 Código 15017880

Fonte Díaz, S/N 15822 - TOURO A CORUÑA

cpi.fonte.diaz@edu.xunta.es  

Tlfs:   981 504 027      981504043 

https://www.edu.xunta.es/webcentros/ 

 

 

 

Concello de Touro

 

CONCELLO DE TOURO  INFORMACION E SERVICIOS

Isabel II, S/N FONTE-DIAZ      15822 - TOURO
Tlf: 981 504 029  Fax: 981 50 41 10   E-mail: alcaldía@touro.dicoruna.es

XULGADO DE PAZ DE TOURO (EDIFICIO DO CONCELLO)

Fonte Díaz, S/N  15822 - TOURO   A CORUÑA
Tlf: 981 517 122

BIBLIOTECA PÚBLICA  

TLF.  98150 40 27

Electricidade

 

ELECTRICIDADE  LORENZO   Eduardo Blanco Amor, 4   TOURO 15822  A CORUÑA Tlf.   981 504 153  /  610 566 553

Emisoras de radio

 

RADIO TOURO  Casa-Concello  15822 – Touro     Tlf.  981 517 393 / Fax: 981 504 110

Empresas constructoras

 

FRANCISCO GOMEZ Y CIA S.L.

EMPRESAS CONSTRUCTORAS

A Mina, S/N Cebreiro O Pino A CORUÑA
Tlfs: 981 517 220   -     981 517 317

YESOS J. PEÑAS, S.L. - Revestimentos, falsos teitos, escaiolas.
Bendaña 15822 Touro A CORUÑA
Tlf:  981 514 191  Móvil:  619 420 930
E-mail: javipenas@tiscali.es

CONSTRUCCIONES GALLEGA INDIVIDUAL, S.L.

EMPRESA CONSTRUCTORA

Quintás, 50  PREVEDIÑOS      15822 - TOURO 
Tlf: 981 513 372

HORMIGONES MONPASA

HORMIGON: FABRICACIÓN

Cebreiro, S/N  O PINO A CORUÑA
Tlf: 981 193 758  /  981 515 047

RAMON GARCIA SILVA

EMPRESAS CONSTRUCTORAS

Goleta, 19  15823 - TOURO  A CORUÑA
Tlf: 981 517 062

AIXMA OBRAS Y SERVICIOS

E. Blanco Amor, S/N  FONTE-DIAZ

15822 - TOURO A CORUÑA
Tlf: 981 814 511   Fax: 981 814 565

MASTER MORTEROS S.L.

MATERIAIS DE CONSTRUCCIÓN: ALMACÉNS

Av. Castelao, 30FONTE-DIAZ  15822 - TOURO
A CORUÑA   Tlf: 981 814 522

CONSTRCCIONES Y PROMOCIONES SUAREZ MORAO

Goleta, 20 LOXO. 15822 - TOURO A CORUÑA
Tlf: 670 983 440

CONSTRUCCIONES SARFET S.L.

Av. Castelao, 30  FONTE-DIAZ 15822 - TOURO
A CORUÑA Tlf: 981 504 032 /  981 814 522

CONSTRUCCIONES SILVA Y PAMPÍN

Lugar Igrexa, 7    15822 - TOURO
Tlf: 981 517 423
E-Mail:silvaypampin@wanadoo.es

 

 

Enxeñeiros 

 

ROBERTO CASTRO ROCAMONDE - Enxeñeiro de montes.       Av. Castelao, 7  FONTE-DIAZ  15822 – TOURO  A CORUÑA  Tlf: 981 517 426

Farmacias

 

ANGEL PINTADO CONDE

Estr. Boimorto-Muros, S/N  FONTE-DIAZ   15822 - TOURO      Tlf: 981 504 152

Mª DOLORES VILAS SUÁREZ
C / Pucho Boedo,  Fonte Díaz  15882 Touro  TLF: 981 513 293

Fotografía

 

A CASA DO RETRATO  VENTA DE PRODUCTOS FOTOGRÁFICOS E OUTROS.

Bispo José Diéguez Reboredo, 5  FONTE-DIAZ   15822 – TOURO    A CORUÑA    Tlf: 981 517 373

Funerarias

 

FUNERARIA GAROCAS S.L.

Isabel II, S/N  FONTE-DIAZ (TOURO) 15822 - TOURO   Tlf: 981 504 236

 FUNERARIA VÁZQUEZ      San Fiz de Quión, Touro

TLF. 608 98 07 90 /  981 50 41 25

Hostelería: Turismo rural, Bares, restaurantes.

 

A PENA DE AUGASANTAS - CASA TURISMO RURAL

BESEÑO DE ABAIXO, TOURO   www.apenadeaugasantas.com

 TLF. 981518747 / 679993095 / FAX: 981518747

PAZO DE ANDEADE   Casa de turismo rural

 Casa Grande, 1,   ANDEADE  15822  Touro  A Coruña

Tel.: 981 517 359 / 981 517 407

 https://www.pazodeandeade.com

CASA MÍGUEZ    Casa de Turismo Rural

Laña de Abaixo - Quión    15822 - Touro

T. 981504252 / FAX: 981504252

CHALAN - BAR    Tlf: 981 513 406

Quintás, 46  15822 - TOURO           A CORUÑA

LOXO  -  BAR   Tlf: 981 504 105

Goleta, 5   15822 - TOURO   A CORUÑA

CAFE BAR A PENEIRA      Tlf: 981 517 472

Bispo José Diéguez Reboredo, 11  FONTE-DIAZ

PABLO CASAL PEDROSA  -  BAR  Tlf: 981 504 004

Av. Castelao, S/N   FONTE-DIAZ  15822 - TOURO

BAR FUENTE – DÍAZ    Tlf: 981 504 115

Av. Castelao, 28  FONTE-DIAZ  15822 - TOURO

BAR  CRUZ  -       Tel: 981 504 185

Moutarón, 6,     Fao   15822 (Touro)  A Coruña

O'BARRANCO  -  RESTAURANTE -  DISCOTECA

BISPO JOSE DIEGUEZ REBOREDO, 29 BAIXO

15822 FONTE-DIAZ   TOURO  (A CORUÑA)

Tel.: 981 504 232   Horario: De 07:30-23:59

ADMITE RESERVAS, AIRE ACONDICIONADO.

CASA TABOADA  Tel.: 981 504 191

A Goleta, nº 4, Loxo  15822 TOURO   

Servicio de Katering

SALÓN RRIVADO,  PARKING,  TERRAZA/XARDÍN,  ADMITE RESERVAS,  ACCESO DISCAPACITADOS.

NITO    Tel.: 981 517 321

C/ Bispo José Diéguez Reboredo,  S/N, Baixo

15822  Fonte Díaz (Touro)

 Día de descanso: DOMINGO.

SALÓN PRIVADO, TERRAZA/XARDÍN

NITO    CERVECERIA    Tlf: 981 504 182

Av. Castelao, 4   FONTE-DIAZ (TOURO)  15822 - TOURO

J PARDO    BAR      Tlf: 981 517 404

Bispo José Diéguez Reboredo, 48 BAJO
FONTE-DIAZ  15822 - TOURO  A CORUÑA

 

Igrexas, sacerdotes, ordes relixiosas,...

 

D. Santiago Pérez González Tlf: 669 38 61 21

Ricardo Vázquez Freire Tlf: 629 24 45 40

Teléfono Casa Rectoral de Touro: 981504054

E_mail: mailto:uptouro@archicompostela.com

 PÁRROCOS DE  TOURO, FAO, NOVEFONTES, LOXO, BAMA,  ENQUERENTES, FONTES ROSAS, RIBEIRA E CEBREIRO (O PINO)

D. Marcelino Bretal Rego         TLF. 981504134

CURA PÁRROCO DE CALVOS, CIRCES, CORNADO E ANDEADE

MADRES MERCEDARIAS DESCALZAS

Barral, S/N   15822 Touro (A Coruña)

Tlf: 981 504 054

 

D. José Antonio Caldelas Ribas. 

CURA PÁRROCO DE FOXÁS , PREVEDIÑOS E VILAR.

 

D. Antonio Rial Ramos

Teléfonos: 981191376  -  981523792 

CURA PÁRROCO DE  QUIÓN E BESEÑO

D. Avelino Ramos Varela       TLF. 981518340

CURA PÁRROCO DE TURCES

D. Angel Manteiga López      

TELF.  676570188

CURA PÁRROCO DE BENDAÑA

 

Librerías

PENA BARREIRO, N.  Ramón Cabanillas, 2  FONTE-DIAZ   15822 – TOURO  A CORUÑA  Tlf: 981 504 064

 

Loterías

 

AMELIA MEJUTO MIGUELEZ  Av. Castelao, 28  FONTE-DIAZ  15822 – TOURO A CORUÑA  Tlf: 981 504 129      Fax: 981 504 129

Madeiras, serradoiros

 

LUIS PEREIRAS SANTOS

TRANSPORTADORES: FABRICANTES E ARTÍCULOS DE MADEIRA

15882 - TOURO   A CORUÑA
Tlf: 981 513 354

MADERAS DE TOURO S.L.  SERRADOIROS DE MADEIRA

Andeade, S/N     15824 - TOURO  A CORUÑA
Tlf: 981 504 101    Fax: 981 517 428  mailto:maderasdetouro@navegalia.com

MANUEL BOUZAS PEREIRAS Y CÍA., S.L.
Lugar do Empalme, 5    San Miguel de Vilar   15882 - Touro
981 513353 / Fax: 981 513360

MADERAS BAMA S.L.  SERRADOIROS DE MADEIRA

Xesteira, S/N  BAMA   15823 - TOURO  A CORUÑA
Tlf: 981 504 084  Fax: 981 504057        MAILTO:mds.bama@teline.es

Maquinaria

 

LAUREANO SANTISO BLANCO

MAQUINARIA PARA SONDEOS  E EXCAVACIONES   

 Goleta, 28   LOXO    Tlf: 981 504 141

FERNANDO VAZQUEZ TABOADA

MAQUINARIA PARA OBRAS PÚBLICAS E EXCAVACIÓNS

Cezar, 4  CALVOS   15822 - TOURO  A CORUÑA   Tlf: 981 518 811

Materiais de construcción

 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN J. ESTURAO    Tlf:  981 517 395  /  981 504 103   R/ Río Ulla, s/n.   TOURO 15822   A CORUÑA

PLAS - TOURO, S.L.    TLF.  981 518603
Prevediños   Touro

J. TORRES     TLF.  981 191342
Beseño    15822 - Touro

Médicos

 

CONSULTORIO MÉDICO MUNICIPAL
FONTE-DÍAZ, S/N   15822 - Touro
TLF.  981 50 41 63

 CLÍNICA DENTAL

Av. Castelao, 1  15822 FONTE-DIAZ (TOURO)  A CORUÑA
Tlf: 981 517 155

MANUEL FAJARDO   MEDICO MEDICINA XERAL

Agora traballa en Camporrapado, cerca de Vilar

Panaderías

 

  PANADERÍA -  A PENEIRA       R/ Bispo José Diéguez Reboredo, 5   FONTE-DIAZ  15822 - TOURO   A CORUÑA  Tlf: 981517029 

Tamén hai panadeiros en Turces e en Merés (Andeade).

Perruquerías

 

 

AURORA Y MARI  PELUQUERIAS UNISEX        Tlf:  981 504 189

Perpend. Rúa Castelao, 20  BAIXO A, Fonte Díaz   TOURO 15822 A CORUÑA 

PELUQUERIA MAYREN     PELUQUERIAS UNISEX .     Tlf: 981 517 093

Ctra. Santa Irene, 108     FONTE-DIAZ  15822 – TOURO  A CORUÑA

TOÑO PELUQUERO  PELUQUERIAS UNISEX .CENTRO DE ESTÉTICA.

Empalme, S/N    Vilar,   15822 – TOURO  A CORUÑA       Tlf: 981 513 457

ENREDOS  PELUQUERIAS UNISEX .       Tlf: 981 504 139

Av. Castelao, 16  FONTE-DIAZ   15822 - TOURO  A CORUÑA

Queixerías

 

ARQUESÁN -CENTRO AGROTURÍSTICO E AGRODESPENSA

FUNCIONA COMO QUEIXERÍA-ESCOLA.  

 TLFS. 981 50 41 11  / 652 22 23 20

Aldea de Murgás, S/N  TURCES   15822 - TOURO

QUEIZUAR S.L.  FABRICACIÓN DE QUEIXOS

SAR   Bama, S/N 15822 - TOURO

Tlf: 981 517 379   
EMail:queixeriabama@retemail.com

EIRA NOVA 

 TLF.   981 199211
 Murgás, 4   Turces    Touro

Plásticos

 

PLASTICOS TOURO S.L.  RECICLAXE DE MATERIAS PLASTICAS .  Quintás, S/N  PREVEDIÑOS 15822 – TOURO       Tlf: 981 518 603

Residencias de maiores

 

RESIDENCIA OS TERCIOS S.L.  Av. Castelao, S/N  FONTE-DIAZ (TOURO) 15822 A CORUÑA   Tlf: 981 814 509

Reloxerías

 

MARIA MELLA MONTERO Av. Castelao, 116 FONTE-DIAZ  15822 – TOURO  A CORUÑA    Tlf: 981 504 076

Rótulos

 

VISION.  ROTULACIÓNS, LUMINOSOS,  METACRILATO,  RÓTULOS.  Ventin, S/N   15822 -  TOURO      Tlf: 981 517 009

Seguros

 

MARIA BARREIRO SUÁREZ   AXENTES E  CORREDURÍAS DE SEGUROS

 Av. Castelao, 1 FONTE-DIAZ       Tlf: 981 504 060     Fax: 981 517 014

VILAR 19 S.L.   SEGUROS: CORREDURÍAS   Tlf:  981 513 375
Empalme de Vilar, 19  VILAR  TOURO 15822  A CORUÑA  Fax: 981 817 599

Supermercados

 

 

ONDA AUTOSERVICIO    Tlf: 981 517 114

Av. Castelao, 30  FONTE-DIAZ   15822 - TOURO

SUPERMERCADO LUIS,  Tlf. 981 50 40 70

Isabel II, 2,    15822 FONTE DÍAZ  (TOURO)

SUPERMERCADO XUNCAL   Tlf: 981 517 365

Isabel II, 21 FONTE-DIAZ (TOURO)  15822 - TOURO

Talleres e tendas de recambios

 

TALLERES FREIRE

MAQUINARIA AGRICOLA: REPARACIÓN

Oca de Abaixo, S/N      15824 - TOURO
Tlf: 981 518 752

ANTONIO PEREZ LESTAYO

TALLERES DE CHAPA E PINTURA . TALLERES MECANICOS

Fuente Díaz, 5  15822 - TOURO  A CORUÑA
Tlf: 981 504 168   E-Mail: perezlestayo@wanadoo.es

RECAMBIOS LOUZAO

 RECAMBIOS E ACCESORIOS:

Campo  da Feria, 45     FONTE-DIAZ    15822 - TOURO
Tlf: 981 504 147

TALLERES MIGUELEZ

Empalme, 23    Vilar   15822 - TOURO
Tlf: 981 513 371

TALLERES LOXO S.L. TALLERES DE CHAPA Y PINTURA .

A Cruz de Méndez, S/N    15822 - TOURO   A CORUÑA
Tlf: 981 517 273

 

Taxistas

 

TAXISTA: HRDS. DE ELISEO BARREIRO 

Tlf:  981 504 058

Obispo Diéguez Reboredo, 4   FONTE DÍAZ   TOURO 

 LEONARDO BARREIRO   Tlf: 981 504 033

Estr. Boimorto-Muros, 14  FONTE DÍAZ  - TOURO

JOSE M.  FDEZ.  SALVADO Tlf: 981 504 012

Goleta, 1   Loxo,  15823 - TOURO

Téxtil, tendas de roupa e deportes.

 

CONFECCIONES LOXO S.L.    CONFECCION DE SEÑORA

 Tlf: 981 504 108

CONFECCIONES TOURO    CONFECCION INFANTIL

Touro, S/N   FONTE-DIAZ   15822  (TOURO   )    Tlf: 981 504 052

CASTELO VILAR, M.C.  CALZADOS E COMPLEM.  DE VARIAS MARCAS.

Isabel II, S/N     FONTE-DIAZ     15822    (TOURO)        Tlf: 981 517 401

JULIO RODRIGUEZ VILAMOR    CALZADOS E CONFECCION

Curros Enríquez, 2  FONTE-DIAZ   15822  (TOURO)  Tlf: 981 504 118

Transportes

 

SANTIAGO FERNANDEZ GONZÁLEZ   TRANSPORTES DE MERCANCIAS  Fonte Díaz, S/N   BARRAL    15822 – TOURO   A CORUÑA     Tlf: 981 504 066

           Para calquera aclaración, ou se queren que o seu negocio figure nesta páxina, de forma gratuíta, non teñen máis que mandarme os datos, teléfonos e enderezo á seguinte dirección de correo electrónico: ramonbus@hotmail.es